Jaudt

Założona w roku 1951 firma JAUDT Dosiertechnik Maschinenfabrik GmbH z siedzibą w Augsburgu jest producentem urządzeń służących do rozładunku, dozowania, odcinania, rozdziału i regulacji przepływu materiałów sypkich. Główne grupy urządzeń to dozowniki celkowe, zasuwy płaskie, zawory klapowe, rozdzielacze, zamknięcia segmentowe i zamknięcia dwuklapowe. Poprzez sieć przedstawicielstw dostarczamy nasze wyroby do odbiorców na całym świecie. 

 

Wszystkie urządzenia są każdorazowo indywidualnie dostosowane do potrzeb instalacji technologicznych - ze względu na wykonanie materiałowe, temperaturę pracy, wymaganą wielkość / wydajność, rodzaj napędu. Perfekcyjne wykonanie urządzeń, bezawaryjna praca, terminowe dostawy i opieka serwisowa są wysoko cenione przez naszych kontrahentów. Szeroka wiedza i doświadczenia w zakresie dostaw urządzeń i systemów zabezpieczających przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 2014/34/EC czyni nas w tej dziedzinie liderem na rynku europejskim.