Zasuwy płaskie mają zastosowanie w instalacjach technologicznych, w miejscu gdzie niezbędne jest odcięcie przesypującego się medium np. pod zbiornikami lub w ciągach technologicznych. Urządzenia te pełnią funkcję odcięcia strugi przesypującego się produktu w procesie produkcyjnym ciągłym jak również do celów przeprowadzenia remontów, wówczas po zamknięciu umożliwiają remont urządzeń zainstalowanych poniżej. Dla instalacji montowanych w strefach zagrożenia wybuchem stosowane są zasuwy płaskie z certyfikatem ATEX . Kołnierze przyłączeniowe zasuw płaskich w zależności od typu mogą być wykonane jako okrągłe lub prostokątne. Możliwe jest wykonanie owiercenia według wytycznych klienta. Zasuwa płaska okrągła lub prostokątna zbudowana jest z korpusu lub ramy oraz blachy odcinającej i uszczelnień. Wyposażone są one w napęd umożliwiający proces otwarcia/zamknięcia zasuwy. Dostępne są napędy ręczne, pneumatyczne oraz elektryczne.  Standardowym wyposażeniem zasuw płaskich są również mechaniczne lub indukcyjne czujniki położenia oraz w przypadku napędów pneumatycznych zawór sterujący sprężonym powietrzem. Korpus w zależności od typu może być wykonany ze stali zwykłej, stopowej lub jako odlew stopu aluminium, odlew żeliwny lub ze staliwa stopowego. Nóż zasuwy płaskiej wykonany jest ze stali zwykłej lub stopowej. Możliwe są wykonania indywidualne zasuw płaskich z materiałów określonych przez klienta z uwzględnieniem charakterystyki danego procesu, medium oraz temperatury pracy. Dostępna jest powłoka malarska według standardu firmy Jaudt lub po uzgodnieniach, według standardu klienta.