Rozdzielacze dwudrogowe oraz trójdrogowe mają zastosowanie w instalacjach technologicznych, w miejscu gdzie niezbędny jest rozdział przesypującego się medium na dwie lub trzy strugi. Rozdzielacze montowane są pod urządzeniami dozującymi medium ze zbiorników lub w ciągach technologicznych, i na przesypach. Dla instalacji montowanych w strefach zagrożenia wybuchem stosowane są rozdzielacze z certyfikatem ATEX . Kołnierze przyłączeniowe rozdzielaczy w zależności od typu mogą być wykonane jako okrągłe lub prostokątne. Możliwe jest wykonanie owiercenia według wytycznych klienta. Rozdzielacz zbudowany jest z korpusu oraz blachy rozdzielającej i uszczelnień. Rozdzielacze wyposażone są w napęd umożliwiający proces dystrybucji medium. Dostępne są napędy ręczne, pneumatyczne oraz elektryczne.  Standardowym wyposażeniem rozdzielaczy są również mechaniczne lub indukcyjne czujniki położenia oraz w przypadku napędów pneumatycznych zawór sterujący sprężonym powietrzem. Korpus rozdzielacza oraz blacha rozdzielająca wykonane są ze stali zwykłej lub stopowej. Możliwe są wykonania indywidualne rozdzielaczy z materiałów określonych przez klienta z uwzględnieniem charakterystyki danego procesu, medium oraz temperatury pracy. Dostępna jest powłoka malarska według standardu firmy Jaudt lub po uzgodnieniach, według standardu klienta.