Dozowniki celkowe

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą oferowanych przez nas dozowników celkowych. W zależności od procesu technologicznego jaki jest realizowany stosowane są następujące typy urządzeń Jaudt:
Zastosowanie:
Dozowniki celkowe mają zastosowanie w instalacjach technologicznych przy procesie dozowania, przesyłu i magazynowania materiałów sypkich o różnych właściwościach fizycznych od frakcji pylistej do granulatów. Są one stosowane również dla materiałów, które posiadają właściwości obklejające i źle spływające, a ich duża granulacja wymaga kruszenia zbrylonego materiału lub cięcia jak np. w przypadku paliw alternatywnych lub biomasy. Dozowniki celkowe montowane są pod silosami, urządzeniami transportowymi, filtrami i cyklonami jak również w instalacjach transportu pneumatycznego. Dla instalacji montowanych w strefach zagrożenia wybuchem stosowane są dozowniki celkowe z certyfikatem ATEX jako wyposażenie lub jako zabezpieczenie przed skutkami wybuchu tj. przed nagłym wzrostem ciśnienia oraz jako zabezpieczenie przed przedostaniem się płomienia. Zawory obrotowe posiadają przyłącza kołnierzowe okrągłe lub prostokątne. Możliwe jest wykonanie owiercenia według wytycznych klienta.
 
Dobór dozowników:
Dobór dozowników celkowych przeprowadza się indywidualnie na podstawie zebranych informacji o procesie technologicznym, wydajności i rodzaju oraz właściwościach medium transportowanego. Na tej podstawie możliwe jest określenie typu i wielkości oferowanego dozownika celkowego jak również konfiguracji materiałowej korpusu, pokryw bocznych oraz koła celkowego. Możliwe jest również wykonanie celki obrotowej w konfiguracji materiałowej określonej przez klienta.

Nazewnictwo:
Pragniemy również wspomnieć, że wiele regionów Polski stosuje różne nazewnictwo dla dozowników celkowych. Spotykane są określenia takie jak zawór obrotowy, celka obrotowa, zawór gwieździsty, śluza obrotowa czy turnikiet. Niemniej jednak, określają one to samo urządzenie.