Zamknięcia dwuklapowe mają zastosowanie w instalacjach filtracyjnych, odpylania oraz centralnego odkurzania i są montowane pod cyklonami lub lejami zsypowymi  filtrów. Dla instalacji montowanych w strefach zagrożenia wybuchem stosowane są zamknięcia dwuklapowe  z certyfikatem ATEX . Kołnierze przyłączeniowe zamknięć dwuklapowych wykonane są jako prostokątne. Możliwe jest wykonanie owiercenia według wytycznych klienta. Zamkniecie dwuklapowe zbudowane jest z korpusu oraz dwóch klap odcinających i uszczelnień. Zamkniecie dwuklapowe wyposażone są w napęd umożliwiający proces wysypu medium w sposób grawitacyjny lub mechaniczny. Dostępne są napędy ciężarkowe, pneumatyczne oraz elektryczne.  Standardowym wyposażeniem zamknięć dwuklapowych są również mechaniczne lub indukcyjne czujniki położenia oraz w przypadku napędów pneumatycznych zawór sterujący sprężonym powietrzem. Korpus zamknięcia dwuklapowego oraz klapy odcinające wykonane są ze stali zwykłej lub stopowej. Możliwe są wykonania indywidualne zamknięć dwuklapowych z materiałów określonych przez klienta z uwzględnieniem charakterystyki danego procesu, medium oraz temperatury pracy. Dostępna jest powłoka malarska według standardu firmy Jaudt lub po uzgodnieniach, według standardu klienta.