Rotorowa waga dozująca Pfister® URW dla pyłów lotnych, pyłów by-pass, siarczanu żelaza, wapna itp