Firma inżynierska

Przemysłowy druk 3D z piasku oraz z metalu to nasza specjalizacja, którą realizujemy dzięki wieloletniej współpracy z firmą ExOne. W zakres dostarczanych rozwiązań wchodzą wielkogabarytowe drukarki 3D oraz usługa produkcji piaskowych rdzeni i form odlewniczych oraz części metalowych. Pracujemy na najnowszych urządzeniach druku 3D firmy ExOne i oferujemy wydruki z proszków metali, piasku czy ceramiki. Sprawdź szeroką gamę przemysłowych oraz produkcyjnych drukarek 3D, które są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu oraz zakres usług produkcji form i rdzeni piaskowych czy części metalowych z różnych stopów i stali.

Animacja druku 3D w piasku   Animacja druku 3D w metalu
 

Drukowanie z zastosowaniem piasku

S-Print
S-Max
S-MAX Pro™

Drukowanie z zastosowaniem metalu

M-Print
M-Flex
Innovent +®

Usługi druku 3D

Druk 3D z piasku - Formy i rdzenie odlewnicze
Druk 3D z metalu

Binder Jetting - opis technologii druku 3D z metalu i piasku

ExOne w swoich drukarkach 3D korzysta z technologii Binder Jetting, która została opracowana na amerykańskim MIT w 1993 roku i służy do łączenia poszczególnych drukowanych warstw lepiszczem, który może zostać przyrównany do kleju. Nanoszone w taki sposób spoiwo pozostaje w wydrukach w przypadku druku 3D z piasku lub wyparowuje w trakcie spiekania w druku 3D z metalu.

Binder Jetting – druk 3D z metalu.

Druk 3D z metalu w technologii Binder Jetting podzielony jest na parę etapów, które składają się na: nakładanie spoiwa, wygrzewanie, spiekanie, które zostały opisane poniżej.

Nakładanie spoiwa
W pierwszym kroku na przestrzeni stołu roboczego nakładamy materiał którym drukujemy (proszki metaliczne ale i również ceramika oraz piasek), a dzięki bardzo precyzyjnemu podajnikowi ultradźwiękowemu jesteśmy w stanie drukować z zastosowaniem bardzo drobnych proszków o ziarnistości od 9 mikrometrów. Następnie sterowana numerycznie głowica formuje mikroskopijne krople bindera (10, 30 lub 80 pL), które spadają w zaprogramowanym miejscu aby dokładnie otoczyć wcześniej rozprowadzony proszek druku 3D. W kolejnym kroku dochodzi do penetracji spoiwa, który łączy ze sobą dwie kolejne warstwy wokseli (trójwymiarowych pikseli). Dalej obniżamy stół roboczy i powtarzamy wszystkie kroki aż do uzyskania całego wydruku 3D. Czas wydruku jednej warstwy to tylko 30 sekund, co jest niemożliwe do osiągnięcia w pokrewnych technologiach druku 3D.


Technologia Binder Jetting
Wygrzewanie
Po wydrukowaniu przestrzeni skrzyni roboczej przechodzimy do kolejnego etapu jakim jest spiekanie. Jest to włożenie całej skrzyni roboczej (razem z wydrukami) do konwencjonalnego pieca rozgrzanego do około 150-180 stopni Celsjusza. Po 2-3h spoiwo wyparowuje, a my otrzymujemy części zielone (green parts), które nie posiadają jeszcze stabilnych wiązań między drobinkami proszku metalicznego lub ceramiki. Takie wydruki należy oczyścić z niezwiązanego proszku (który całkowicie nadaje się do ponownego użycia) oraz przygotować do kolejnego procesu jakim jest spiekanie.

 
Czym jest druk 3D?

Druk 3D jest procesem polegającym na wytwarzaniu trójwymiarowych obiektów poprzez nanoszenie (drukowanie) jego kolejnych warstw. W zależności od stosowanej technologii kolejne warstwy są ze sobą spiekane termicznie lub łączone z użyciem odpowiednich spoiw (lepiszczy). Po naniesieniu jednej warstwy materiału, następuje podniesienie głowicy lub opuszczenie stołu roboczego i przejście do kolejnego kroku procesu. W kolejnym cyklu powstaje nowa warstwa, a cały proces powtarzany jest aż do uzyskania kompletnego obiektu. Historia drukowania przestrzennego sięga 1984 roku i została opracowana przez Charlesa Hulla. Koniec lat 90 zapoczątkował popularyzację druku 3D za pomocą urządzeń klasy przemysłowej oraz na początku lat dwutysięcznych z uwagi na pierwsze domowe drukarki 3D.