Firma inżynierska

Założona w roku 1951 firma JAUDT Dosiertechnik Maschinenfabrik GmbH z siedzibą w Augsburgu jest producentem urządzeń służących do rozładunku, dozowania, odcinania, rozdziału i regulacji przepływu materiałów sypkich.  Główne grupy urządzeń to dozowniki celkowe, zasuwy płaskie, zawory klapowe, rozdzielacze, zamknięcia segmentowe i zamknięcia dwuklapowe. Poprzez sieć przedstawicielstw dostarczamy nasze wyroby do odbiorców na całym świecie. 

 

Dozowniki celkowe
Zasuwy płaskie
Zawory klapowe
Rozdzielacze
Zamknięcia dwuklapowe
Dna aktywne

Wszystkie urządzenia są każdorazowo indywidualnie dostosowane do potrzeb instalacji technologicznych - ze względu na wykonanie materiałowe, temperaturę pracy, wymaganą wielkość / wydajność, rodzaj napędu. Perfekcyjne wykonanie urządzeń, bezawaryjna praca, terminowe dostawy i opieka serwisowa są wysoko cenione przez naszych kontrahentów. Szeroka wiedza i doświadczenia w zakresie dostaw urządzeń i systemów zabezpieczających przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 2014/34/EC czyni nas w tej dziedzinie liderem na rynku europejskim.